Lãnh đạo đơn vị

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

TRẦN NGỌC PHƯỢNG

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

 

PHẠM TRUNG HIẾU

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

VƯƠNG HOÀI NAM

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND phường

NGUYỄN KIÊN TRUNG

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND phường

(phụ trách khối Kinh tế-Đô thị)


LƯƠNG NGUYỄN NGỌC TRINH

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND phường

(phụ trách khối Văn hóa – Xã hội)

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top