CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN PHƯỜNG 5

Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2021, Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận đã ký duyệt và ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường 5 với thời hạn chức vụ 5 năm (2021 - 2026). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.7.2021.

Việc bổ nhiệm thực hiện theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về thực hiện chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ ngày 1.7.2021, Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức HĐND Quận và Phường tại 16 Quận và 249 Phường, thực hiện chính quyền đô thị. Việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Phường và Phó Chủ tịch UBND Phường do Chủ tịch UBND Quận quyết định (thay vì HĐND Phường bầu và Chủ tịch UBND Quận phê chuẩn kết quả bầu như trước đây).

Có 3 đồng chí được bổ nhiệm gồm:

1. Đồng chí Vương Hoài Nam - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường

2. Đồng Phạm Minh Thành – Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường

3. Đồng chí Nguyễn Kiên Trung - Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường.

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top