HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 4 NĂM 2022

Thực hiến Kê hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị Nhân dân trên địa bàn phường 5 giai đoạn (2021-2025); nhằm thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế dân chủ ở cơ sở, thu thập ý kiến rộng rãi trong nhân dân và đại diện của nhân dân tại các khu phố khi không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, tạo điều kiện nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động giám sát công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó để đánh giá các công tác đã làm được trong tháng 4 năm 2022, đồng thời đề ra những giải pháp, phương hướng hoạt động của tháng 5 năm 2022, Sáng ngày ngày 29 tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân phường phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc phường tổ chức hội nghị nhân dân tháng 4 năm 2022.

Tham dự hội nghị có Ông Vương Hoài Nam – Chủ tịch ủy ban nhân phường , Ông Nguyễn kiên Trung – Phó Chủ tịch UBND phường, Bà Lương Nguyễn Ngọc Trinh Phó Chũ tịch UBND phường, Bà Nguyễn Thị Nam – Chủ tịch UBMTTQVN phường và Ban điều hành khu phố và đại diện các TDP cùng tham dự hội nghị. 

 Tại hội nghị Bà Lương Nguyễn Ngọc Trinh - Đại diện UBND phường đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2022 và Ông Nguyễn Kiên Trung trả lời kiến nghị của nhân nhân tại buổi Hội Nghị Nhân dân Tháng 3.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến về công tác trật tự đô thị, môi trường, các dự án đang triển khai trên địa bàn phường. Thay mặt cho chủ trì hội nghị ông Vương Hoài Nam - Chủ tịch UBND cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu. Đồng thời tiếp thu, trả lời và giải đáp những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của nhân dân. Riêng đối với những vấn đề vượt thẩm quyền xử lý của địa phương, Phường tiếp thu, ghi nhận và phản ánh đến các đơn vị có liên quan về những vấn đề mà đại biểu đã kiến nghị tại hội nghị và phản hồi trong thời gian sớm nhất, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top