Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Tư pháp

Hướng dẫn sử dụng "Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3" đối với các loại thủ tục:

  • Đăng ký khai sinh mới
  • Đăng ký lại khai sinh
  • Đăng ký khai tử
  • Đăng ký giám hộ
  • Cấp bản sao trích lục hộ tịch
  • Xác nhận tình trạng hôn nhân

Quy trình nộp hồ sơ:

Bước 1: Truy cập vào trang hộ tịch trực tuyến https://hotichtructuyen.moj.gov.vn

Bước 2: chọn “Thành phố Hồ Chí Minh”

  • Chọn dịch vụ đăng ký.
  • Chọn đơn vị giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Nhập thông tin Tờ khai đăng ký

  • Nhập các thông tin theo yêu cầu, các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.
  • Đánh dấu tại ô “Tôi xin chịu trách nhiện trước pháp luật trước lời khai trên” thì hồ sơ chính thức được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Kiểm tra, xác nhận thông tin tờ khai gửi đến cơ quan tiếp nhận.

Bước 5: Nhận mã số đăng ký và kết thúc thủ tục, Người yêu cầu cần ghi lại mã số để tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ, đóng phí và nhận kết quả.

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top