HĐND Phường 5 quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 30/3/2021, Hội đồng nhân dân Phường 5 khóa X, tổ chức tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có bà Lê Thị Kim Thu, Ủy viên Thường vụ quận ủy - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quận ủy - Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận; bà Trần Ngọc Phượng - Ủy viên Thường vụ quận ủy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường; ông Vương Hoài nam – Phó Bí thưu Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cùng các ông bà đại biểu Tổ số 5 HĐND huyện.Trong báo cáo nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân Phường 5 đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tổ chức 17 kỳ họp, các kỳ họp được tổ chức theo đúng các trình tự của luật định. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của phường đạt được kết quả cao. Qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã ban hành 63 nghị quyết; trong đó 08 nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 06 Nghị quyết về chương trình giám sát; 05 Nghị quyết về kỳ họp thường lệ; 16 nghị quyết về nhân sự và 28 Nghị quyết về nội dung khác.

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân phường, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân phường được duy trì tốt; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành 28 cuộc giám sát chuyên đề trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước tại địa phương, tập trung các lĩnh vực được cử tri quan tâm như: trật tự lòng lề đường, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý nhà nươc trong lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý chăm lo cho các đối tượng chính sách, công tác phòng chống dịch bênh….. Công tác giám sát được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân phườngđã phối hợp tổ chức 10 cuộc tiếp xúc cử tri, có hơn 10.827 lượt cử tri tham dự, với 74 ý kiến. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chuyển đến các cơ quan chức năng từ Thành phố đến cơ sở xem xét, giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích những nguyên nhân còn hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, để xây dựng hoạt động của Hội đồng nhân dân phường trong nhiệm kỳ tới được sâu sát, gần dân hơn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân./

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top