Thường Trực HDND

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

TRẦN NGỌC PHƯỢNG

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

LƯƠNG NGUYỄN NGỌC TRINH

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND phường

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top