HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 5, GÒ VẤP

Phòng giao dịch NHCSXH quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 với mục tiêu hoạt động không vì lợi nhuận. Đối tượng phục vụ của Ngân hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo và cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và cho vay các đối tượng chính khác để góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

                               Ảnh: ngân hàng giải ngân chương trình giải quyết việc làm cho thanh niên vừa xuất ngũ để mua xe chạy Grap.

Phòng giao dịch NHCSXH quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận hiện triển khai 06 chương trình vay vốn trên địa bàn 02 quận Gò Vấp và Phú Nhuận: Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Cho vay Giải quyết việc làm. Cho vay Nhà ở xã hội. Cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo. Cho vay người có đất bị thu hồi. Cho vay Hội viên Hội cựu chiến binh.

Tính đến 31/12/2020, Tổng dư nợ các chương trình vay vốn trên địa bàn phường 5 đạt 16.5 tỷ đồng với 495 khách hàng vay vốn, nợ quá hạn là 93 triệu đồng/06 khách hàng (Tỷ lệ nợ quá hạn là 0,56%).  

Năm 2021 là năng củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Ngân hàng phối hợp cùng UBND phường, Hội đoàn thể tăng cường công tác giải ngân, thu hồi nợ quá hạn để nâng cao chất lượng hoạt động trên địa bàn đạt một số chỉ tiêu sau:

Tổng dư nợ các chương trình vay vốn  đạt 19.500 triệu đồng (Tăng gần 3.000 triệu đồng so với năm 2020).

Nợ quá hạn là 70 triệu đồng/05 khách hàng (Giảm 23 trtiệu so với năm 2020, Tỷ lệ nợ quá hạn là 0,35%).

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top