Hội nghị Tuyên truyền pháp luật Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 9/11

            Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

          Ở nước ta, theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 thì: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

          Việc Quốc hội lựa chọn ngày 9/11 là ngày pháp luật vì vào ngày này Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta - Hiến pháp năm 1946. Đây là một sự kiện chính trị-pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước. Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013), những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

          Nhằm khẳng định mục đích, ý nghĩa quan trọng của Ngày Pháp luật là  để nhân dân thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. Sáng ngày 06/11/2023 Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức buổi hội nghị tuyên truyền Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 9/11. Tham dự hội nghị có Bà Trần Ngọc Phượng - UVTVQU/Bí thư Đảng ủy phường, Ông Phạm Trung Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, Ông Vương Hoài Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, cùng các tổ trưởng Tổ dân phố và cán bộ công chức phường. Hội nghị đã ôn lại quá trình ra đời ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Đồng thời tại Hội nghị cũng đã tuyên truyền phổ biến Luật Hòa giải cơ sở và một số quy định pháp luật sẽ có hiệu lực từ tháng 11 năm 2023 cho các đại biểu tham dự.

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top