Hội nghị họp xét công dân nhập ngũ năm 2024

     Chiều ngày 29/9/2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự xét duyệt công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó chỉ huy trưởng động viên tuyển quân Ban chỉ huy quân sự quận Gò Vấp; Bà Đào Thị Hồng hạnh – Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Gò Vấp; Bà Trần Ngọc Phượng – UVTVQU/Bí thư Đảng ủy phường, Ông Vương Hoài Nam – Chủ tịch UBND phường/Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, Ông Hồ Minh Tú – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường, cùng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và Ban điều hành 14 khu phố.

​     Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã quán triệt mục đích yêu cầu, nội dung phương pháp xét duyệt nghĩa vụ quân sự đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Tại buổi xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường đã thông qua báo cáo công tác quản lý, phúc tra nguồn và tổ chức xét duyệt chính trị, phân loại danhs ách công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2024, thông qua danh sách tổng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, danh sách công dân sơ tuyển, danh sách công dân tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Để công tác xét duyệt đúng thời gian, thành phần, khách quan, chính xác, không bỏ sót đối tượng trong độ tuổi, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự yêu cầu trong quá trình thực hiện, các thành viên Hội đồng NVQS phải đảm bảo chính xác từng trường hợp, tránh sai sót và xét không hết nguồn trong diện quản lý. Việc bình xét phải công khai, dân chủ, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan, sau khi xét duyệt xong, các loại danh sách công dân phải được niêm yết công khai và báo cáo về trên theo quy định.

     Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các khu phố và thành viên Hội đồng NVQS xã chú trọng tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt yêu cầu./.​

 

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top