Hội nghị tuyên dương các tổ trưởng hoàn thành tốt công tác thu phí vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Căn cứ Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc điều chỉnh giá dịch vụ thu gom tại nguồn và giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp

Căn cứ Kế hoạch số 3984/Kh-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về triển khai thực hiện thu giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp và Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành thông báo 1057/TB-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 về việc thu giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2023 trên địa bàn phường 5. Sau thời gian triển khai, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền sự tham gia tích cực của các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tính đến nay nhiều tổ dân phố đã tích cực vận động nhân dân thực hiện việc thu giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, có tỷ lệ hoàn thành thu giá vận chuyển rác trên 90% so với năm 2022. Trong chiều ngày 12/10/2023 Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức Hội nghị tuyên dương Tổ trưởng tổ dân phố tích cực vận động nhân dân thực hiện quy định về dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, trong hội nghị có 47 cá nhân đã được tuyên dương.

 

​​​​​​

 

 

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top