Thành viên UBND

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

VƯƠNG HOÀI NAM

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND phường

NGUYỄN KIÊN TRUNG

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND phường

(phụ trách khối Kinh tế-Đô thị)


LƯƠNG NGUYỄN NGỌC TRINH

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND phường

(phụ trách khối Văn hóa – Xã hội)

NGUYỄN ĐỨC THỌ

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Trưởng Công an phường

NGUYỄN VĂN DANH

Đảng ủy viên

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top