THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH

Kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022, Đại lý thu BHXH, BHYT là Ủy ban nhân dân phường không còn là Đại lý thu của cơ quan BHXH quận Gò Vấp. Người dân tiếp tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các điểm thu hoặc các hình thức giao dịch trực tuyến khác.

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT);

Căn cứ Công văn số 2079/UBND-VX ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của BHXH Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 3402/BHXH-TTPTĐT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Công văn số 2079/UBND-VX ngày 23/6/2022 của UBND Thành phố;

Căn cứ Công văn số 2437/UBND-VX của UBND quận Gò Vấp ngày 07/7/2022 về việc triển khai Quyết định 2079/UBND-VX ngày 23/6/2022 của UBND Thành phố.

Ngày 12/7/2022 Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp có văn bản số 618/TB-BHXH thông báo việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với người dân trên địa bàn quận Gò Vấp.

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top