Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh bằng nhiều ngôn ngữ

Để góp phần triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc" của Đề án " Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các nội dung của "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc" bằng các ngôn ngữ Tiếng Việt - Hoa - Chăm - Anh - Khmer.

Đường link truy cập: bấm tại đây

 

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top