BCH Đảng Bộ Nhiệm Kỳ 2020 - 2025

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

TRẦN NGỌC PHƯỢNG

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

PHẠM TRUNG HIẾU

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

VƯƠNG HOÀI NAM

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND phường

LƯƠNG NGUYỄN NGỌC TRINH

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Phó Chủ tịch UBND phường

NGUYỄN ĐỨC THỌ

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Trưởng Công an phường

NGUYỄN KIÊN TRUNG

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND phường

NGUYỄN VĂN DANH

Đảng ủy viên

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường

NGUYỄN THỊ NAM

Đảng ủy viên

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

TRẦN THỤY TRÚC SƠN

Đảng ủy viên

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường

TRẦN VĂN TOẢN

Đảng ủy viên

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 5

BÙI ANH DUY

Đảng ủy viên

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 5

ĐỖ BẢO CHÂU

Đảng ủy viên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường

NGUYỄN VĂN HIỀN

Đảng ủy viên

Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Nghi

TRẦN TRÍ THÔNG

Đảng ủy viên

Bí thư chi bộ khu phố 8

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top