Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 phường 5 ra quân nhắc nhở các cơ sở kinh doanh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dich bệnh Covid 19, sáng ngày 30/4/2021 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 phường 5 đã tiến hành nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường về công tác phòng, chống dịch như chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ cho khách…Các cơ sở đều đồng thuận và cam kết chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top