PHIẾU THỐNG KÊ NGƯỜI DÂN CHƯA TIÊM MŨI 1 VACXIN NGỪA COVID 19

Ủy ban nhân dân phường 5 thông báo đến người dân mẫu form thống kê người dân chưa tiêm mũi 1 Vacxin ngừa covid-19
Người dân tham gia khảo sát vui lòng click vào đường link đính kém 

https://forms.gle/anBC1gN284Gm1fq98

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top